Wybierz swój język

Postanowienia ogólne

 • Niniejszy portal i wszelkie rozwiązania w nim zawarte jest własnością firmy "Aquila" Kordian Bartoszuk.
 • Niniejszy portal służy wyłącznie do wizualizacji danych naukowych pozyskiwanych za pomocą urządzeń telemetrycznych lub w inny sposób osobom, które wykupiły odpowiednią usługę bądź otrzymały odpowiednią zgodę właściciela. Zabrania się korzystania z portalu w jakichkolwiek inny, nie związany z badaniami naukowymi sposób. W szczególności zabrania się kopiowania lub powielania wykorzystywanych rozwiązań, zawartych tekstów lub danych w celu tworzenia własnych lub konkurencyjnych produktów, w tym produktów tworzonych przez osoby trzecie.
 • Dla części portalu wymagającej logowania zabrania się korzystania bez zgody i wiedzy właściciela.
 • Każdy uprawniony do korzystania użytkownik portalu otrzymuje swoje własne dane dostępowe. Do obowiązków użytkownika należy dbanie o bezpieczeństwo portalu oraz zawartych na nim danych poprzez zachowanie odpowiedniej ostrożności, w szczególności co do doboru urządzeń dostępowych, które, szczególnie w miejscach publicznych, narażone są na wszelkiego rodzaju działania mogące to bezpieczeństwo naruszać (zbieranie poufnych danych, monitoring przy użyciu kamer).
 • Zabrania się ujawniania lub przekazywania danych dostępowych osobom trzecim.

Warunki szczegółowe

§1

W przypadku wykupienia odpowiedniej usługi:

Dostęp do portalu może być nadany w przypadku:

 • zakupu dataloggerów lub innych urządzeń firmy "Aquila"
 • zakupu usługi dostępu do modułu będącego częścią niniejszego portalu

W każdym z w. w. przypadków

 1. Nabywcy przysługuje prawo do korzystania z portalu oraz rozporządzania udostępnionymi w nim danymi zgodnie z przedmiotem zakupu.
 2. Nabywcy przysługuje prawo wyboru rozwiązań do pozyskiwania, wizualizacji i analizy zakupionych danych lub usług. W przypadku wyboru zawartych na portalu rozwiązań firmy "Aquila" nabywcy przysługuje prawo do korzystania z nich w ramach prowadzonych badań naukowych z zastrzeżeniem zachowania wizualnej strony tychże rozwiązań we wszelkich publikacjach, w szczególności zawartych logotypów. W przypadku wyboru rozwiązań trzecich nabywcy przysługuje prawo użycia odpowiednich, zawartych na portalu narzędzi do eksportu danych.

§2

W innym przypadku:

Dostęp do portalu może być nadany w przypadku:

 • korzystania z urządzeń testowych firmy "Aquila"
 • korzystania z urządzeń przekazanych przez firmę "Aquila"

W każdym z w. w. przypadków

 1. Odbiorcy przysługuje prawo do korzystania z portalu oraz rozporządzania udostępnionymi w nim danymi zgodnie z przedmiotem przekazania.
 2. Odbiorcy przysługuje prawo wyboru rozwiązań do pozyskiwania, wizualizacji i analizy udostępnionych danych lub usług. W przypadku wyboru zawartych na portalu rozwiązań firmy "Aquila" odbiorcy przysługuje prawo do korzystania z nich w ramach prowadzonych badań naukowych z zastrzeżeniem zachowania wizualnej strony tychże rozwiązań we wszelkich publikacjach, w szczególności zawartych logotypów. W przypadku wyboru rozwiązań trzecich odbiorcy przysługuje prawo użycia odpowiednich, zawartych na portalu narzędzi do eksportu danych z zastrzeżeniem, że we wszelkich opublikowanych materiałach należy umieścić stosowną adnotację o tym, iż dane pozyskane zostały za pomocą rozwiązań oferowanych przez firmę "Aquila", wraz z podaniem adresu jej interentowej strony "www.aquila-it.pl".

Grzędy | Galeria | Projekt AQC | Baza obserwacji | Kontakt

Copyright © Aquila 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.